Zestaw Ebooków Finansowych


Zestaw 3 świetnych ebooków, w prosty a jednocześnie profesjonalny sposób przedstawiający tematykę finansów przedsiębiorstwa.

Tylko teraz taka cena! W zestawie taniej!

29,90 + 29,90 + 29,90 = 89,70 zł
79,90 zł


finanse przedsiębiorstwaEbook Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa

Autor: Paweł Pabianiak

ISBN: 978-83-920280-0-0

Ilość stron: 160 (w formacie A4)

Format: Adobe Reader (pdf)

Tematyka e-książki obejmuje tematykę finansów i analizy finansowej przedsiębiorstwa, a w szczególności:
- przedstawienie struktury i zawartości sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości (wg najnowszych zasad),
- określenie źródeł informacji do przeprowadzenia efektywnej analizy przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość,

- oraz – najważniejsze – przedstawienie uniwersalnych zasad analizy finansowej (m.in. znaczący akcent jest położony na analizę płynności przedsiębiorstwa, której waga nie jest często wystarczająco silnie akcentowana, a ma kluczowe znaczenie dla poznania sytuacji ekonomicznej firmy, w tym stosunkowo dokładny opis rachunku przepływów pieniężnych).

Lektura książki pozwoli na pewno uzyskać odpowiedzi na szereg ciekawych pytań:

Jak zrozumieć przedsiębiorstwo na podstawie sprawozdań finansowych?

Jakich informacji dostarcza a jakich nie dostarcza bilans firmy?

Czym się różni rachunek zysków i strat od rachunku przepływów pieniężnych?

Co to są przychody, co to koszty, i jak wpływają na wynik przedsiębiorstwa?

Dlaczego amortyzacja ma znaczenie dla operacyjnych przepływów pieniężnych?

Czy płynność jest ważniejsza od rentowności?

Czy lepiej mieć zysk czy gotówkę w kasie?

Czy każdy koszt to wydatek?

Czy zysk to zarobiona przez firmę gotówka?

Czy kapitał własny to posiadana przez firmę gotówka?

Jakich pułapek unikać w czytaniu sprawozdań finansowych i w interpretacji wskaźników?

Co oznacza wysoka rotacja należności a na co wskazuje niska rotacja zobowiązań?

Co można podźwignąć dźwignią finansową?

Jak zbadać zdolności firmy do spłaty i obsługi zadłużenia?

Jak wzrost zapasów i należności od odbiorców wpływa na wyniki firmy?

Jaka jest struktura aktywów i pasywów?

Co to jest kapitał pracujący?

A także, wiele, wiele innych..

Analiza finansowa od teraz będzie już prosta i zrozumiała!


Ebook Ocena Efektywności Projektów Inwestycyjnych

Autor: Paweł Pabianiak

ISBN: 978-83-920280-5-5

Ilość stron: 150 (w formacie A4)

Format: Adobe Reader (pdf)

Wydanie: 2011

Tematyka najnowszego wydania naszego e-booka obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z ważnym i interesującym tematem oceny projektów inwestycyjnych. Przedstawiane kwestie są omawiane zarówno z punktu widzenia właściciela jak i inwestorów zewnętrznych, którzy chcą przeanalizować proponowane inwestycję, jak najlepiej zrozumieć ich istotę i ocenić ich racjonalność i opłacalność. Wszystko to na praktycznych przykładach, aby lepiej przedstawić istotne kwestie i gruntownie omówić temat. Zagadnienia przedstawiane w książce to w szczególności:

· podstawowe pojęcia dotyczące inwestycji majątkowych (formy inwestycji, nakłady, efekty, ryzyko inwestycji),

· główne punkty biznes planu inwestycji, i jego przydatności dla procesu oceny planowanej inwestycji,

· podstawowe zasady szacowania wielkości finansowych (wydatków inwestycyjnych i wpływów generowanych przez projekt) kształtujących strumienie pieniężne związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym,

· kolejne etapy analizy oceny efektywności inwestycji majątkowych, w tym ocena przy udziale prostych (w tym, okres i stopa zwrotu) i dyskontowych metod oceny inwestycji (w tym, IRR, NPV, wyliczanych przy udziale zasady zmiany wartości pieniądza w czasie),

· analiza trwałości finansowej projektu inwestycyjnego.

Ocena Efektywności Projektów Inwestycyjnych od teraz prosta i zrozumiała!


Ebook Rachunek Przepływów Pieniężnych

Autor: Paweł Pabianiak

ISBN: 978-83-920280-3-1

Ilość stron: 114 (w formacie A4)

Format: Adobe Reader (pdf)


Tematyka ebooka dotyczy bardzo ważnej części sprawozdań finansowych jaką jest rachunek przepływów pieniężnych tj. rachunek cash-flow, stanowiący jedno z kluczowych źródeł informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Z treści naszej publikacji dowiedzą się Państwo m.in. co to są operacyjne przepływy pieniężne, czym różnią się przepływy pieniężne finansowe od inwestycyjnych, dlaczego wielkość amortyzacji ma takie znaczenie w rachunku przepływów, jak na poziom tworzonej w przedsiębiorstwie gotówki wpływa wzrost należności od kontrahentów czy spadek poziomu zapasów, czy też jak interpretować określone stany i zmiany rachunku przepływów pieniężnych.
Rachunek przepływów pieniężnych to bardzo ważna i jednocześnie stanowczo niedoceniana część sprawozdania finansowego. Nie należy zapominać, że istotą działalności gospodarczej jest przecież zarabianie pieniędzy. A właśnie rachunek przepływów pieniężnych skupia się na tym zagadnieniu w sposób najpełniejszy. Pokazuje miejsca generowania gotówki (lub być może ich brak) w przedsiębiorstwie oraz wielkość strumieni pieniężnych wpływających i wypływających z jednostki gospodarczej w różnych obszarach jej działalności. Zbyt niskie wykorzystanie rachunku przepływów w procesie analizy finansowej wynika z faktu, że jest on stosunkowo skomplikowanym sprawozdaniem, o złożonej, wieloczłonowej strukturze, która nie jest na pierwszy rzut oka jasna i łatwo zrozumiała.
Niniejsze opracowanie pomoże lepiej poznać strukturę rachunku cash flow, sprawić by była bardziej "przyswajalna" oraz przybliżyć zachodzące w nim zależności. To z kolei ma pozwolić na lepsze zrozumienie tej części sprawozdania finansowego, i wówczas dużo efektywniejsze korzystanie z niego w trakcie oceny przedsiębiorstwa.

Rachunek przepływów pieniężnych od teraz prosty i bez tajemnic!finanse przedsiębiorstwa


Autor ebooków to praktyk z doświadczeniem w obszarze finansów przedsiębiorstw. Współpracownik banków komercyjnych w zakresie oceny klientów korporacyjnych. Konsultant biznesowy, twórca planów biznesowych i inwestycyjnych dla wielu jednostek gospodarczych. Autor publikacji książkowych z tematyki szeroko rozumianych finansów, a także aplikacji informatycznych wspierających procesy analityczne i prognostyczne w przedsiębiorstwach.


Tylko teraz taka cena! W zestawie taniej!

29,90 + 29,90 + 29,90 = 89,70 zł
79,90 zł

W zestawie taniej! Tylko teraz taka cena!

29,90 + 29,90 + 29,90 = 89,70 zł 79,90 zł
Zapisy wstrzymane

© 2007-2019 Ekademia.pl | Polityka Prywatności | Regulamin


Produkty i Szkolenia Online

Nie jesteś zalogowany(a) Zaloguj się Utwórz konto


forked from Moodle