Drobnoustroje wewnątrz nas Czym są i jak samemu zrobić zapper (biorezonator) - elektroniczny antybiotyk?

  Witam serdecznie na łamach naszej nowej książki o tematyce zdrowotnej. Mowa tu pójdzie o pasożytach ludzkich i metodzie ich profilaktyki i wyeliminowania za pomocą środków medycyny niekonwencjonalnej. Co posłużyło powodem? Właśnie po 5 latach oczekiwania otrzymaliśmy patent z Urzędu Patentowego RP za nr 201424 na wynalazek:


„Sposób niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych w organizmach żywych oraz urządzenie elektroniczne do stosowania sposobu niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych w organizmach żywych”.


Również stworzyliśmy urządzenie elektroniczne do realizacji tego sposobu. Jak główny współautor tego wynalazku spróbuje wyjaśnić o co tu chodzi.


W naturze bardzo często spotykamy się z pojęciem „pasożyty” jako formą współżycia dwóch żywych istot, z których jedna istota jest potrzebną dla istnienia drugiej, czyli służy dla tej istoty pożywieniem. Organizm żywy żyjące kosztem innych żywych organizmów i wykorzystujący ich jako źródło pożywienia nazywa się „pasożyt”.


Choroby spowodowane pasożytami żywotnego pochodzenia nazywane są pasożytniczymi lub inwazyjnymi (od lat. Invasio – wtargnięcie). W świecie biologicznym istnieję olbrzymia ilość organizmów jednokomórkowych, które nazywane są najprostsze lub jednokomórkowce (Protozoa). Wśród nich kilkadziesiąt rodzajów pasożytują w organizmie ludzkim. Np. w jelitach żyją lamblii i ameby, w organach wewnętrznych – toksoplazmy, plazmodii. Chyba każdy wie o jednokomórkowcu malarii (plazmodii), która wywołuje chorobę o tej samej nazwie – malaria – i na którą chorują ponad 100 mln ludzi na całym świecie.


Organizm ludzki, uwikłany w skomplikowane związki z otaczającym jego środowiskiem, z którego czerpie większość niezbędnego dla niego pożywienia, narażony jest stale na niebezpieczeństwa, stworzone tym środowiskiem. Są to tzn. drobnoustroje chorobotwórcze, pasożyty: wirusy, bakterii, grzyby, pierwotniaki, a także związki chemiczne, nie biedzącymi żywymi organizmami. Organizm ludzki żyje swoim życiem, a pasożyt – swoim.


Niebezpieczeństwa czają się również wewnątrz organizmu. Może to być zagrożenie ze strony własnych tkanek, wymykających się normalnym procesom regulacji lub funkcja których została zmieniona przez wyhodowany naszym organizmem ustrój bakteryjny.


Czyli. Nie może istnieć żywy organizm bez zorganizowanego systemu obrony własnej przeciw otaczających z zewnątrz i grożącym od wewnątrz czynnikom zagrażającym życiu. Temu służy|Strona system odpornościowy organizmu, który u ludzi w procesie ewolucji osiągnął najwyższego poziomu. System ten obejmuje ochroną wszystkie organy, tkanki i komórki, liczne rodzaje białek i enzymów, substancje hormonalne. Dopóki procesy odpornościowe są silniejsze nad działaniem pasożytów i czynników nieprzyjaznych organizmowi, całość ustroju zostaje zrównoważona, czyli pozostaję w stanie niezmiennym fizjologicznie (symbiozy).


Kiedy siły szkodzące przeważą, zaczyna się choroba. Wtedy organizm mobilizuje układ odpornościowy i jeśli uda się jemu przezwyciężyć agresję, zdrowie zostanie uratowane. W przeciwnym przypadku organizm umiera. Leczenie polega więc na pomocy siłą obronnym ustroju.


Główna rola w układzie odpornościowym w obronie tak ludzkiego jak i zwierzęcego organizmu przypada krwinkom białym. Duża ich ilość, rozmaitość, różnorodność pełnionych funkcji oraz odmiennych metod działania sprawia, że tworzą one ogromną armie o szerokim zakresie możliwości obronnych.


Wielki uczony rosyjski Ilia Miecznikow pierwszy opisał pożeranie bakterii jako podstawową metodę, którą „komórki obrony” operują w walce z napastnikami. Niektóre krwinki białe obdarzone są własnym ruchem, czyli przemieszczają się czynnie, a nie tylko biernie. Lecz kiedy własne siły obronne nie są w stanie zapobiec nadmiaru drobnoustrojów – mamy problem. Drobnoustroje chorobotwórczy i grzyby mogą nas zabić!


Żeby zapobiec temu zjawiskowi i służy Bio-Rezonator, schemat którego i dokładny opis jak samemu jego zrobić jest celem tej publikacji.