Rozwój psychiczny poprzez dezintegrację pozytywną

Artykuł przedstawia krótkie, syntetyczne ujęcie teorii dezintegracji pozytywnej opracowanej przez prof. dr Kazimierza Dąbrowskiego (psychiatrę, psychologa, pedagoga i filozofa). Według autora rozwój psychiczny człowieka może dokonywać się poprzez różnego rodzaju zaburzenia osobowości i ciężkie przeżycia (jak np. nerwice, uzależnienia, niektóre choroby psychiczne itp.), będące reakcją na niesprzyjające, trudne warunki życia, które usiłujemy w sobie przezwyciężyć. Niestety towarzyszy temu cierpienie, ale jeśli się je dobrze, sensownie przeżyje, to może prowadzić do coraz wyższych poziomów rozwoju osobowości. Autor przedstawia poszczególne poziomy rozwojowe jednostki i tworzące je dynamizmy rozwojowe oraz wynikające z nich typy osobowości.

Teoria dezintegracji pozytywnej dowartościowuje ludzi zmagających się ze swoim zwichrowanym charakterem (szczególnie leczących się psychiatrycznie) i daje nadzieję na osiągnięcie pełnego zdrowia psychicznego, które ma polegać na wtórnym scaleniu osobowości - równowadze i harmonii wewnętrznej.