Jak napisać program gospodarki odpadami

Pomysł na rozwój firmy.

Usuwanie azbestu na takie usługi będzie zapotrzebowanie jeszcze do końca 2032 roku.

W poradniku dowiesz się jak założyć lub prowadzić firmę specjalizująca się w usuwaniu azbestu. Otrzymasz gotowy wzór, który wystarczy wypełnić danymi Twojej firmy i złożyć w odpowiednim urzędzie wraz z wymaganymi dokumentami.

Program gospodarki odpadami musi posiadać każda firma w Polsce, przy okazji dopełnisz obowiązku.

Obowiązek posiadania zatwierdzonego programu odpadami ciąży na wszystkich, którzy chcą usuwać azbest USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 39 poz. 251)
"Art. 76. Kto:
1) wytwarza odpady bez wymaganej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub z naruszeniem jej warunków lub
2) wytwarza odpady bez wymaganego złożenia informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami lub prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie ze złożoną informacją, lub
3) wytwarza odpady pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 24 ust. 5, albo rozpoczyna działalność powodującą powstawanie odpadów przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, lub
4) nie posiadając zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska odpadów, eksploatuje składowisko odpadów, lub
5) bez wymaganej zgody organu zamyka składowisko lub jego wydzieloną część, lub
6) będąc obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub zbiorczego zestawienia danych, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym,
podlega karze grzywny."

Zamów i rozwijaj firmę.

Zrób to sam, nie musisz przepłacać, gotowiec już czeka wystarczy podstawić swoje dane wydrukować podpisać, dołączyć program i wysłać.


Zapisy wstrzymane

© 2007-2018 Ekademia.pl | Polityka Prywatności | Regulamin


Produkty i Szkolenia Online

Nie jesteś zalogowany(a) Zaloguj się Utwórz konto


forked from Moodle