Ebook Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa

Ebook Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa

Autor: Paweł Pabianiak

ISBN: 978-83-920280-0-0

Ilość stron: 160 (w formacie A4)

Format: Adobe Reader (pdf)

analiza finansowa


Tematyka e-książki obejmuje tematykę finansów i analizy finansowej przedsiębiorstwa, a w szczególności:
- przedstawienie struktury i zawartości sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości (wg najnowszych zasad),

- określenie źródeł informacji do przeprowadzenia efektywnej analizy przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość,

- oraz – najważniejsze – przedstawienie uniwersalnych zasad analizy finansowej (m.in. znaczący akcent jest położony na analizę płynności przedsiębiorstwa, której waga nie jest często wystarczająco silnie akcentowana, a ma kluczowe znaczenie dla poznania sytuacji ekonomicznej firmy, w tym stosunkowo dokładny opis rachunku przepływów pieniężnych).

Lektura książki pozwoli na pewno uzyskać odpowiedzi na szereg ciekawych pytań:

Jak zrozumieć przedsiębiorstwo na podstawie sprawozdań finansowych?

Jakich informacji dostarcza a jakich nie dostarcza bilans firmy?

Czym się różni rachunek zysków i strat od rachunku przepływów pieniężnych?

Co to są przychody, co to koszty, i jak wpływają na wynik przedsiębiorstwa?

Dlaczego amortyzacja ma znaczenie dla operacyjnych przepływów pieniężnych?

Czy płynność jest ważniejsza od rentowności?

Czy lepiej mieć zysk czy gotówkę w kasie?

Czy każdy koszt to wydatek?

Czy zysk to zarobiona przez firmę gotówka?

Czy kapitał własny to posiadana przez firmę gotówka?

Jakich pułapek unikać w czytaniu sprawozdań finansowych i w interpretacji wskaźników?

Co oznacza wysoka rotacja należności a na co wskazuje niska rotacja zobowiązań?

Co można podźwignąć dźwignią finansową?

Jak zbadać zdolności firmy do spłaty i obsługi zadłużenia?

Jak wzrost zapasów i należności od odbiorców wpływa na wyniki firmy?

Jaka jest struktura aktywów i pasywów?

Co to jest kapitał pracujący?

A także, wiele, wiele innych..

Analiza finansowa od teraz będzie już prosta i zrozumiała!


Autor ebooka to praktyk z doświadczeniem w obszarze finansów przedsiębiorstw. Współpracownik banków komercyjnych w zakresie oceny klientów korporacyjnych. Konsultant biznesowy, twórca planów biznesowych i inwestycyjnych dla wielu jednostek gospodarczych. Autor publikacji książkowych z tematyki szeroko rozumianych finansów, a także aplikacji informatycznych wspierających procesy analityczne i prognostyczne w przedsiębiorstwach.

Zapisy wstrzymane

© 2007-2019 Ekademia.pl | Polityka Prywatności | Regulamin


Produkty i Szkolenia Online

Nie jesteś zalogowany(a) Zaloguj się Utwórz konto


forked from Moodle