Dariusz Zajdel

Dariusz Zajdel Blog

Jesteś tutaj

(Komentowany kurs)  

 

Jest to wygodna dla mnie forma realizacji kursu dla wychowawców kolonijnych. Mogę przerabiać i zdawać materiał w odpowiadających mi terminach oraz odpada konieczność dojazdów w wyznaczone dni do ośrodka szkolącego. Uważam, że kurs odpowiednio przygotował mnie do pełnienia roli wychowawcy.