Autor artykułu odpowiada na pytanie, czy osoby małoletnie mogą zgodnie z prawem prowadzić na własną rękę działalność gospodarczą. Swoje wnioski opiera na założeniu, że przedsiębiorca winien posiadać pewną sferę prawnej możności podejmowania działań. Podjęte zostały takie zagadnienia jak:
- zdolność do czynności prawnej osoby małoletniej,
- zdolność administracyjnoprawna i administracyjnoprocesowa oraz
- zdolność sądowa i procesowa.